Hesaplama.NET'e Hoş Geldiniz

Günlük yaşamda sıkça kullanılan yüzlerce hesaplamayı bir araya getirerek doğru sonuçlara kolayca ulaşabilmenizi sağlayan, hesaplamanın güvenilir adresi hesaplama.net'e hoş geldiniz.

Güncel Haberler

Apartman ve sitelerde aidatların geciktirilmesi nedeniyle ödenmesi gereken tazminat tutarlarını kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Aidat Gecikme Tazminatı Hesaplama aracı Diğer hesaplamalar altına eklendi.
Elektrikli araçların şarj süresini ve şarj maliyetini kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Elektrikli Araç Şarj Hesaplama aracı Seyahat hesaplamaları altına eklendi.
Yatırımla ilgili kararlar alırken ortalama büyümeyi kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Bileşik Büyüme Hesaplama aracı Finansal hesaplamalar altına eklendi.
Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler nedeniyle ödenmesi gereken konaklama vergisini kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Konaklama Vergisi Hesaplama aracı Vergi hesaplamaları altına eklendi.
Muhasebe işlemlerinde kullanılan yeniden değerleme oranını pratik bir şekilde hesaplayabilmeniz ve hesaplanan yeniden değerleme oranını kullanarak kolayca değerleme yapabilmeniz için hazırladığımız Yeniden Değerleme Oranı Hesaplama aracı Muhasebesel hesaplamalar altına eklendi.
Döviz, altın ve hisse senedi gibi finansal yatırımlarınıza ya da ticari stoklarınıza ait tüm alış ve satış işlemleriniz sonucunda birim başına elde ettiğiniz ortalama maliyeti kolayca tespit edebilmeniz için hazırladığımız Ortalama Maliyet Hesaplama aracı Ticari hesaplamalar altına eklendi.
Farklı kargo firmalarının gönderilerinizin teslimatı için ne kadar ücret alacağını kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Kargo Ücreti Hesaplama aracı Ticari hesaplamalar altına eklendi.
Mahkeme, icra dairesi veya vergi dairesi gibi resmi kurumlar tarafından; ödeme, itiraz, cevap, dava açma ve zaman aşımı gibi işlemler için öngörülen sürelerin bitiş tarihini mali tatil ve adli tatil gibi dönemleri de hesaba katarak kolayca tespit edebilmeniz için hazırladığımız Hukuki Süre Hesaplama aracı Hukuki hesaplamalar altına eklendi.
Resmi kurumlardan aldığınız e-tebligatların tebliğ tarihini kolayca tespit edebilmeniz için hazırladığımız E-tebligat Tebliğ Tarihi Hesaplama aracı Hukuki hesaplamalar altına eklendi.
Hicri takvim ile miladi takvim arasında tarihleri kolayca dönüştürebilmeniz için hazırladığımız Hicri Takvim Hesaplama aracı Zaman hesaplamaları altına eklendi.
Başta karekök ve küpkök olmak üzere köklü sayıları kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Köklü Sayı Hesaplama aracı Matematiksel hesaplamalar altına eklendi.
Merkezi sınav ile öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrencilerin liselerin taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını kolayca öğrenebilmesi için hazırladığımız Lise Taban Puanları Hesaplama aracı Sınav hesaplamaları altına eklendi.
Herhangi bir tamsayıyı asal çarpanlarına kolayca ayırabilmeniz için hazırladığımız Asal Çarpan Hesaplama aracı Matematiksel hesaplamalar altına eklendi.
Dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerin lisans programlarının geçmiş yıllardaki DGS taban puanlarına kolayca ulaşabilmesi için hazırladığımız DGS Taban Puanları Hesaplama aracı Sınav hesaplamaları altına eklendi.
Üniversite adaylarının ön lisans ve lisans programlarının geçmiş yıllardaki YKS taban puanlarına kolayca ulaşabilmesi için hazırladığımız Üniversite Taban Puanları Hesaplama aracı Sınav hesaplamaları altına eklendi.
Mod alma işlemlerini kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Modüler Aritmetik Hesaplama aracı Matematiksel hesaplamalar altına eklendi.
Türkiye ortalamalarına göre yaklaşık kaç yıl ömrünüz kaldığını kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Yaşam Süresi Hesaplama aracı Sağlık hesaplamaları altına eklendi.
Arabuluculuk ücreti hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Arabuluculuk Ücreti Hesaplama aracı Hukuki hesaplamalar altına eklendi.
Farklı dillerde sayıların okunuşunu kolayca yazıya dönüştürebilmeniz için hazırladığımız Sayı Okunuşu Hesaplama aracı Matematiksel hesaplamalar altına eklendi.
Ebced hesaplarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Ebced Hesaplama aracı Diğer hesaplamalar altına eklendi.
Memur ve hizmetlilerin harcırah hesaplamalarını kolayca yapabilmesi için hazırladığımız Yolluk Hesaplama aracı Muhasebesel hesaplamalar altına eklendi.
Ayın hangi tarihte hangi evrede olduğunu kolayca belirleyebilmeniz için hazırladığımız Ay Evresi Hesaplama aracı Zaman hesaplamaları altına eklendi.
Geometrik şekillerin çevresini kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Çevre Hesaplama aracı Matematiksel hesaplamalar altına eklendi.
Herhangi bir yere nasıl gidileceğini kolayca bulabilmeniz için hazırladığımız Yol Tarifi Hesaplama aracı Seyahat hesaplamaları altına eklendi.
Bebek bekleyen çalışanların kullanacakları doğum izni ile ilgili hesaplamaları kolayca yapabilmeleri için hazırladığımız Doğum İzni Hesaplama aracı Muhasebesel hesaplamalar altına eklendi.
Ramazan ayının kaçıncı günü olduğunu kolayca tespit edebilmeniz için hazırladığımız Ramazanın Kaçıncı Günü Hesaplama aracı Zaman hesaplamaları altına eklendi.
TAKS, KAKS ve emsal hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız İnşaat Alanı Hesaplama aracı Ticari hesaplamalar altına eklendi.
Bir nakit akışının kâr veya zarar ettirmeden başa baş durumda olmasını sağlayan iskonto oranının ne olması gerektiğini kolayca tespit edebilmeniz için hazırladığımız İç Verim Oranı Hesaplama aracı Finansal hesaplamalar altına eklendi.
Bir nakit akışını paranın maliyeti ile indirgeyerek bugünkü değerini kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Net Bugünkü Değer Hesaplama aracı Finansal hesaplamalar altına eklendi.
Kısa çalışma ödeneği hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplama aracı Muhasebesel hesaplamalar altına eklendi.
Adi kanuni, avans, reeskont ve temerrüt faizi hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Yasal Faiz Hesaplama aracı Hukuki hesaplamalar altına eklendi.
Yılın kaçıncı günü olduğunu ya da yılın belirli bir gününün hangi tarihe denk geldiğini kolayca tespit edebilmeniz için hazırladığımız Yılın Kaçıncı Günü Hesaplama aracı Zaman hesaplamaları altına eklendi.
Değeri belirli bir tutarı aşan konutlar için ödenmesi gereken vergi tutarını kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Değerli Konut Vergisi Hesaplama aracı Vergi hesaplamaları altına eklendi.
Metrekare hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Metrekare Hesaplama aracı Matematiksel hesaplamalar altına eklendi.
Huzur hakkı hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Huzur Hakkı Hesaplama aracı Muhasebesel hesaplamalar altına eklendi.
Amortisman hesaplamalarını eşit tutarlı veya azalan bakiyeler yöntemiyle kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Amortisman Hesaplama aracı Muhasebesel hesaplamalar altına eklendi.
Yurt dışından posta veya kargo yolu ile sipariş verdiğinizde ödemeniz gereken gümrük vergisi ve diğer masrafları kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Gümrük Vergisi Hesaplama aracı Vergi hesaplamaları altına eklendi.
Aracınızla ilgili yakıt tüketimi hesaplamalarını kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Yakıt Tüketimi Hesaplama aracı Seyahat hesaplamaları altına eklendi.
Ramazan ve kurban bayramlarında bayram namazının saat kaçta kılınacağını kolayca öğrenebilmeniz için hazırladığımız Bayram Namazı Saati Hesaplama aracı Zaman hesaplamaları altına eklendi.
Kıblenin ne tarafta olduğunu kolayca tespit edebilmeniz için hazırladığımız Kıble Yönü Hesaplama aracı Seyahat hesaplamaları altına eklendi.
Ramazan Bayramı'nda fitrenin ne kadar olduğunu kolayca öğrenebilmeniz için hazırladığımız Fitre Hesaplama aracı Diğer hesaplamalar altına eklendi.
Cuma namazının saat kaçta olduğunu kolayca öğrenebilmeniz için hazırladığımız Cuma Namazı Saati Hesaplama aracı Zaman hesaplamaları altına eklendi.
Sayı sistemleri arasındaki dönüşümleri kolayca yapabilmeniz için hazırladığımız Taban Dönüşümü Hesaplama aracı Matematiksel hesaplamalar altına eklendi.
Kredi kartlarından peşin olarak yaptığınız alışverileri sonradan banka kanalıyla taksitlendirmeniz durumunda ne kadar faiz ödeyeceğinizi kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Kredi Kartı İşlem Taksitlendirme Hesaplama aracı Kredi hesaplamaları altına eklendi.
Kredi kartlarından yaptığınız taksitli alışverilerdeki taksit sayısını sonradan banka kanalıyla arttırmanız durumunda ne kadar faiz ödeyeceğinizi kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Kredi Kartı Ek Taksit Hesaplama aracı Kredi hesaplamaları altına eklendi.
Kredi kartlarından taksitli geri ödeme seçeneğiyle yaptğınız nakit çekimlerinde ne kadar faiz ödeyeceğinizi kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans Hesaplama aracı Kredi hesaplamaları altına eklendi.
Kredi kartlarının dönem borcuna yapılması gereken asgari ödeme tutarını kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Hesaplama aracı Kredi hesaplamaları altına eklendi.
Kira gelirleri nedeniyle ne kadar gelir vergisi ödemeniz gerektiğini kolayca hesaplayabilmeniz için hazırladığımız Kira Vergisi Hesaplama aracı Vergi hesaplamaları altına eklendi.
Hesaplama.NET 10 yaşında.
Android tabanlı mobil cihazlar için geliştirdiğimiz uygulamamız Google Play'de yayınlandı. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için Google Play'deki Hesaplama.NET sayfasını ziyaret edin.